www.pozorka.cz
www.pozorka.cz
Dubí u Teplic
znak města Dubí
Ústecký kraj, Krušné hory
vznik města Dubí u Teplic
úvod město Dubí úřední deska Dubí
obchody a podniky Dubí formuláře města Dubí
fotografie Dubí
úřední formuláře města DUBÍ u Teplic

Odbor organizačních a vnitřních věcí

Žádost o podání informace
Žádost o matriční doklad
Dotazník k uzavření manželství

Odbor technický

TISKOPIS "A" Užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby film. a televizních děl / Žádost ...
TISKOPIS "B" Umístění zařízení k poskytování služeb / Žádost ...
TISKOPIS "C" Umístění stavebního zařízení-výkopové práce, manipulační a skladovací prostor staveniště / Žádost ...

fotografie Dubí

TISKOPIS "D" Umístění reklamního zařízení pevně umístěné v zemi, přenosné typ "A", propagační ce / Žádost ...
TISKOPIS "E" Umístění zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí / Žádost o užívání veřejného rostranství ...
TISKOPIS "F" Zvláštní užívání komunikace / Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace ...
TISKOPIS "G" zvláštní užívání komunikace / Žádost o povolení překopu-protlaku místní komunikace ...
TISKOPIS "H" napojení nemovitosti-zřízením sjezdů / Žádost o povolení napojení nemovitosti na ístní komunikaci ...
TISKOPIS "I" Překop v zeleni / Žádost o povolení překopu v městské zeleni ...
TISKOPIS "J" Povolení kácení zeleně / Žádost o povolení kácení zeleně rostoucí mimo les ...
TISKOPIS "K" Ohlášení samostatně hospodařícího rolníka / Žádost o zápis do evidence ...
TISKOPIS "L" Hlášení včelstev / Žádost o zaevidování včelstev na území města ...
TISKOPIS "M" Oznámení zdroje znečištění ovzduší

Odbor financí a majetku

Přihláška psa
Odhláška psa
Přihláška k poplatku z ubytovací kapacity
Hlášení o zahájení provozu výherních hracích přístrojů
Hlášení o ukončení provozu výherních hracích přístrojů

Stavební úřad a územní plánování

Podnět k pořízení regulačního plánu
Žádost o vydání regulačního plánu
Žádost o územně plánovací informaci
Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb
Žádost o vydání rozhodnutí
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Rozsah a obsah projektové dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Oznámení o užívání stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Odbor humanitní

Žádost o finanční příspěvek na rok 2007
Žádost Ochrannému svazu (OSA)pro práva k dílům hudebním. /příloha k žádosti o povolení veřejné produkce


reklama
partnerské stránky

Debant, s.r.o.
obchod s cigaretovými výrobky, alko-nealko nápoji, bar a sázková kancelář na adrese Ruská 30/139 (Smetanova ul.), Bystřice.
Chorvatsko - Ubytování v Chorvatsku .cz
největší katalog soukromého ubytování v Chorvatsku s tisíci apartmány a kontakty přímo na majitele

odkazy

Teplice | dovolená Chorvatsko apartmány, Chorvatska, do Chorvatska, mapa Chorvatska, fotky Chorvatska, zájezdy Chorvatsko, Chorvatsko, Kroatien - unterkunft in Kroatien, Plachetnice, jachty, jachting, Chorvatsko 2009, Chorvatsko dovolená, apartmány Chorvatsko, Croatia Accommodation in Croatia , Chorwacja Zakwaterowanie w Chorwacji , Croazia Alloggio in Croazia , Croatia Hrvatska , Travelplan ubytování , Reklama oglašavanje smještaja, Video reklama, BodyFit zdravý životní styl, letenky1 2 3 4 5 6 7